Översvämning i huset

Översvämningar kan ske på ett antal olika sätt. Det kan till exempel vara på grund av kraftiga och långvariga skyfall, snabb snösmältning eller vattenledningar som går sönder. Oavsett anledningen är dock resultatet ofta en väldigt allvarlig situation.

Förebyggande åtgärder

Medan det är svårt att förutse en översvämning kan se till att göra sitt bästa för att skydda sig från dem och effekterna av dem:

 • Se till att regelbundet rensa dagvattenbrunnar, hängrännor och stuprör.
 • Titta på taket efter sprickor i plåtar eller trasiga pannor.
 • Kolla om golvbrunnarna i hemmet har backventiler.
 • Bekräfta att marken lutar bort från huset.
 • Se till att kantstenarna vid gatan inte saknas.
 • Låt så lite som möjligt stå direkt på golvet i källaren

Agera vid översvämning

Har vatten tagit sig in i huset är det viktigt att agera snabbt för att inte mer skador ska börja ske:

 • Bryt strömmen så snabbt som möjligt så inte vattnet blir strömförande.
 • Se om vattnet kan avledas genom att sätta upp en barriär eller med ett dike.
 • Kommer vatten in genom golvbrunnar kan man stoppa ned en handduk eller liknande i den och lägga på en vikt på minst tio kilo ovanpå.
 • Täta alla utsatta ventiler och liknande öppningar.
 • Har man rätt utrustning kan man börja pumpa bort vattnet så fort som möjligt.
 • Ta kontakt med Räddningstjänsten via 112 om situationen blir för svår att hantera eller farlig.

Att göra efteråt

Efter en översvämning bör man så tidigt som möjligt dokumentera alla skadorna som skedde med foto eller video. Släng inte bort något förrän försäkringsbolaget kontaktas. Skaffa avfuktare och ställ in i de drabbade områdena. Tvätta även allt som kommer i kontakt med översvämmat vatten utifall att det innehåller skadliga ämnen eller bakterier.