Vad man kan bygga utan bygglov

Alla hemägare har säkert en hel del planer för hur huset och tomten kan förbättras. Dessa projekt kan ofta variera ordentlig i storlek och en del kommer säkert kräva att man blir beviljat bygglov. Det finns dock ett antal olika projekt man kan påbörja utan att behöva bygglov innan.

Utan bygglov eller bygganmälan

Förändringar på fasaden

I teorin från man måla om sitt hus, byta beklädnaden på fasaden och täckningsmaterialet på taket som man vill. Men så fort man börjar tala om väsentliga förändringar på fasaden behöver man ansöka om bygglov. Vilken inte alltid är så enkelt att bedöma själv.

Uteplats

En uteplats är ett härligt tillskott till en trädgård och är något man kan börja bygga direkt så länge det är inom 3,6 meter från bostadshuset. Man få även inkludera en mur eller plank upp till 1,8 meter.

Skärmtak

Uteplatser, altaner, entréer och balkonger får också utrustas med skärmtak utan bygglov eller anmälan. Men bara så länge det inte är större än 15 kvm.

Friggebod

En friggebod är en fristående komplementbyggnad man kan bygga i omedelbar närhet till huset. Så länge byggnaden inte är större än 15 kvm och inte är högre än 3 m till taknocken krävs varken bygglov eller anmälan. Man kan till och med köpa färdiga designer och sätta ihop byggsatsen själv för att göra det extra enkelt.

Utan bygglov men med bygganmälan

Tillbyggnad på huset

Att bygga ut ett hus kan först låta som om det borde kräva bygglov. Men så länge man håller utbyggnaden till 15 kvm eller mindre och inte är högre än taknocken på det befintliga huset behöver man bara en bygganmälan och invänta startbesked.

Attefallshus

Attefallshuset kan sägas vara friggebodens större kusin och får vara upp till 25 kvm och 4 m till taknocken. Det får även inredas som en åretruntbostad och bara med en bygganmälan.

Takkupa

Både en- och tvåbostadshus får utrustas med upp till två takkupor. Så länge de inte tar upp mer än halva takfallets längd och inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen är det bygglovsbefriat.