Olika typer av glas

3-glas, 2+1-glas och 2-glas är vanliga begrepp som används i samband med glas och fönster. Detta är helt enkelt det som beskriver fönsternas uppbyggnad. 3-glas består exempelvis av tre lager glas och med detta koncept av skikt så optimeras så väl ljud- och värmeisoleringen i en bostad. Därför kan det på flera vis vara lönsamt både ekonomiskt och för bekvämligheten att satsa på bra glas.Det finns glas som lämpar sig bra beroende på vad ändamålet är. Råglas är ett sorts glas som passar bra i exempelvis badrum just på grund av att insynen ska minska. Detta är förstås något som många föredrar särskilt i badrum som är privat. Lågemissionsglas är en annan sort som är uppbyggd för att minimera värmeförlust. Detta görs genom en otroligt tunn beläggning på glaset som är i metall, vilket i sin tur resulterar till att värmen från solen har möjlighet att då stråla in genom glaset, men hindrar rumstemperaturen som är inomhus att stråla ut. Denna typ av glas är därför mycket energieffektiv!Laminerat glas innebär att ett flertal glasskivor limmats ihop, denna typ av glas gör det möjligt att med många glasskivor göra det väldigt tjockt. Detta innebär att det till och med kan bli skottsäkert. Laminerat glas har svårt för att krossas och denna typ av glas används främst av banker och i andra verksamheter där det behövs så kallat säkerhetsglas. Laminerat glas kan också benämnas som säkerhetsglas, denna typ av glas är dock betydligt mycket dyrare att införskaffa.