Riva och bygga nytt

Vissa gånger så kanske det inte hjälper med enbart renovering utan man är tvungen att riva för att kunna bygga upp något nytt. Det kan vara ett hus, ett garage eller någon annan byggnad som inte håller måttet och när man beräknat så blir det billigare och bättre att riva och bygga nytt.Lika väl som att bygga upp något och man kan behöva bygglov så kan man behöva rivningslov för att riva något. Ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att undersöka saken innan ni sätter igång med rivandet. Det kan även behövas speciella maskiner och verktyg för att demolera en byggnad. Kolla upp med företaget Amas om de har något som kan passa just den rivning som ni ska genomföra.Försök att ta tillvara på så mycket material som är möjligt från det gamla. återvinn eller sälj till någon som är i behov av gamla fönster eller liknande. Det finns alltid någon som kan vara i behov av exempelvis fönster och dörrar. För den som kanske håller på att renovera en gammal fjällstuga så kan dessa vara värt mycket för dom.När allt är rivet så är det dags att söka bygglov för det nya som ska upp på samma plats, även här så gäller det att kontakta byggnadsnämnd för att få veta vad som gäller. När allt är klubbat och klart så är det bara att sätta igång och bygga upp det som ni önskar på platsen där den gamla byggnaden stod.